Iskra PRO

Za podjetje Iskra Pro Kranj, d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo strojev in naprav, namenjenih za avtomatizacijo proizvodnih procesov smo izdelali pregledno spletno stran v treh jezikih.


Uporabljene tehnologije: PHP, MySQL, HTML, CSS, jQuery

Leto izdelave: 2013

Grafična podoba: cLoovis

Obiščite spletno stran: IskraPro

© 2015 cLoovis, spletne rešitve